Rólunk

2007-ben budaörsi, illetve szakmai tevékenységük okán Budaörshöz kötődő muzsikusok alapították a VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesületet, amelynek legfontosabb eleme a VIVART Budaörsi Sinfonietta működtetése. Jóllehet az egyesület eredeti elképzelése kisebb formációk által előadható művek igényes kidolgozása és bemutatása volt – különös tekintettel a Budaörsön és vonzáskörzetében élő komponisták darabjaira –, az évek során a település igényei e szándékokat módosították. Ekkor jött létre a Sinfonietta, az évenként négyalkalommal fellépő, profi muzsikusokból álló szimfonikus zenekar. A hangversenyek előkészítése és szakmai munkájának segítése az egyesület feladata.

A szimfonikus koncertek nagyon hamar népszerűvé váltak Budaörsön, rendezvényeink legtöbbször teltházasak. A pultok mögött ülő profi muzsikusok az ország vezető szimfonikus zenekarainak tagjai, legtöbbjük Budaörsön vagy a környező települések valamelyikén lakik, illetve dolgozik zeneiskolai tanárként. Összeköti őket az is, hogy valamennyien teljesen magukénak érzik az adott település zenei, kulturális életét. Ezek a muzsikusok kamaracsoportokban is közreműködnek a helyi zenei életben, kiállítás-megnyitókon, egyéb alkalmakon, s a VIVART Budaörsi Sinfonietta tagjaiként a hazai környezetben való megmutatkozás lehetőségét tartják a leginspirálóbbnak e hangversenyek kapcsán. 

A zenekar művészeti vezetője, Török Géza Liszt Ferenc-díjas karmester nagyon jó szakmai-emberi kapcsolatban van úgy a zenekari muzsikusokkal, mint az általa felkért szólistákkal és a budaörsi kulturális intézmények vezetőivel; nem véletlenül kapta meg 2013 decemberében a város kulturális életében kifejtett tevékenységéért a Hauser József-emlékdíjat.

A város dinamikus fejlődésével, amely – szerencsésen – nemcsak gazdasági vonatkozásban vált szembeötlővé az elmúlt két évtized során, de egyre nagyobb igény keletkezett kulturális javak fogyasztására is. Erről számos statisztikai adat is tanúskodik (nem utolsó sorban a zeneiskolai növendékek számának megsokszorozódása).

A kialakult tradíciók szerint évente négy hangversenyt kínálunk:

  • egy farsangi koncert a Városházán – bizonyos időközönként ezt egy nyári opera- és operettgála helyettesíti szabad téren
  • egy nagyszabású oratorikus koncert a Budaörs Fesztivál zárónapján a Városi Sportcsarnokban
  • egy ünnepi szimfonikus est október 22-én, október 23. előestéjén, egyben Liszt Ferenc születésnapján
  • egy karácsonyi koncert a katolikus templomban a Budaörsi Ádvent rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.